Bé quản lý gạ đụ anh giám đốc dái bự Ladyyuan, hé là hùng đã lách vào, tôi Ladyyuan khép của lại thật nhẹ, nó nói vùa đủ cho hùng nghe, giờ này mà anh còn xuống đây chi vậy, coi chừng cả nhà còn thúc đó, phim vlxx phập Ladyyuan ai nấy đều ngủ như chết ở trển, anh coi kỹ lắm mà, vừa nói xong là hùng đã ôm chặt lấy Ladyyuan, đè nó xuống giường hun hít loạn xạ, tôi Ladyyuan không phản đối, mà nó dại gì phản đối trong khi nó đang mơ ước cái…