Bú cặc cho sếp rồi gạ đụ cả đêm ở phòng Momo Sakura, cậu không nói với tớ,tôi kêu gào thảm thiết, sắp sửa chết trong buồng điện thoại công cộng đến nơi, haiz, là thế đấy,thẩm giai nghi cũng không biết phải nói gì, giọng có vẻ day dứt, đầu óc tôi, hoàn toàn trống rỗng, thật chỉ muốn giết chết cái đứa khốn kia thôi, về sau tôi thăm dò được, đứa con gái thay thế thẩm giai nghi tham gia thi xét tuyển cũng không đến thi, phim sex hay không rõ nguyên nhân vì sao, hoàn toàn đã phụ tấm lòng nhường suất của Momo Sakura…