Ngoại tình xoạc vợ thằng bạn vú đẹp mặc đồ khá đẹp Uno Kanda, bạn mới cũng nhiều chợt má nhìn tôi thật lâu rồi hỏi khẽ lên cấp ba có quen ai chưa nhìn nét mặt nghiêm túc của má thì tôi thừa biết nàng muốn hỏi điều gì, phim xnxx thế nhưng tôi vẫn làm bộ không hiểu ý để chọc nàng nàng quen nhiều lắm má lớp nàng đa số là mấy bạn ở trường khác về không à, má tôi lắc đầu ý má không phải hỏi quen bạn như vậy ý là nàng có để ý bạn nam nào chưa nghe má nói…