Trưởng phòng tóc bạc chơi cô nhân viên ngực to Tsubomi, ấy tự tiện đến cũng gây ồn ào như vậy, cô nhân viên sàn sàn tuổi tôi, phim sex gai xinh xoạc Tsubomi nhưng vì có chồng con nên có vẻ già dặn chứ không bông lông con nít như tôi, thấy tôi độc thân bừa bộn, cô nhân viên thường mượn ngày nghỉ đến cô nhân viên dọn nhà hộ, tôi thuê căn phòng bé tí mà không giữ được nếp gọn ghẽ, cô nhân viên thường gắt gỏng cậu bẩn quá, quần áo thay quẳng tứ tung, mền mùng ẩm cũng chẳng giặt, nhân có cô nhân viên giúp, tôi càng ỷ y bỏ loàm toàm đầy nhà, một lần bất cẩn để…